بنظر رسیدن ایران تاریخ تاریخی کودتای

بنظر رسیدن: ایران تاریخ تاریخی کودتای آمریکا ایرانی آمریکایی ایرانیان کودتاچیان دولت آمریکا مقامات آمریکا

گت بلاگز اخبار اجتماعی شهرداری در فوت یک شهروند بر اثر تخریب ساختمان 90درصد مقصر آشنا شد

23 دی امسال رخ داد، به دنبال تخریب ملکی متعلق به شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در منطقه ۱۸، مردی 40ساله‌ براثر ریزش آوار جان باخت.

شهرداری در فوت یک شهروند بر اثر تخریب ساختمان 90درصد مقصر آشنا شد

شهرداری در فوت یک شهروند بر اثر تخریب ساختمان 90درصد مقصر آشنا شد

عبارات مهم : شهرداری

23 دی امسال رخ داد، به دنبال تخریب ملکی متعلق به شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در منطقه ۱۸، مردی 40ساله براثر ریزش آوار جان باخت.

کشور عزیزمان ایران نوشت: دراین واقعه کهدرپی اعلام این خبر، بازپرس مرادی و تیم تحقیق وارد عمل شدند.در بررسی ها مشخص شد منزل قدیمی در طرح تعریض بزرگراه قرارداشته و مدتی قبل از سوی شهرداری خریداری شده است هست. ولی پسر 40 ساله این خانواده به خاطر تعلق خاطری که به منزل ارزش داشته؛ شب ها را در آنجا سپری می کرد. تا اینکه روز اتفاق مأموران جهت تخریب باقی مانده منزل وارد عمل شده است و این مرد درخواب جان سپرد.

بدین ترتیب جهت مشخص شدن مقصر این حادثه، به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی تهران، کارشناس رسمی حوادث کار وارد عمل شد و بعد از بررسی های صورت گرفته اعلام کرد به علت رعایت نکردن مقررات مربوط به کارگاه ساختمانی، سهل انگاری در تخریب املاکی که مربوط به احداث اتوبان بوده هست، شهرداری منطقه 18 در این اتفاق 90 درصد و متوفی به خاطر بی احتیاطی، 10 درصد مقصر آشنا شده است است.

شهرداری در فوت یک شهروند بر اثر تخریب ساختمان 90درصد مقصر آشنا شد

بنابراین بعد ازاعلام نظر کارشناسی و با دستور بازپرس مرادی، نماینده حقوقی منطقه 18 جهت تبیین اتهام طبق ماده 688 آیین دادرسی کیفری به اتهام قتل شبه عمدی ناشی از تقصیر به دادسرا احضار شد.

23 دی امسال رخ داد، به دنبال تخریب ملکی متعلق به شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در منطقه ۱۸، مردی 40ساله‌ براثر ریزش آوار جان باخت.

واژه های کلیدی: شهرداری | تخریب ساختمان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs