بنظر رسیدن ایران تاریخ تاریخی کودتای

بنظر رسیدن: ایران تاریخ تاریخی کودتای آمریکا ایرانی آمریکایی ایرانیان کودتاچیان دولت آمریکا مقامات آمریکا

گت بلاگز اخبار اجتماعی جایی در نزدیکی مقبره تخریب شده است رضاشاه ، تصویر محلی که جنازه مومیایی شده است در حرم حضرت عبدالعظیم کشف شد

این تصویر محل جایی است که جسد مومیایی شده است در آنجا کشف شده است است و بخش غربی حرم حضرت عبدالعظیم را نشان می دهد که دیروز یک جنازه مومیایی شده است در حفاری

جایی در نزدیکی مقبره تخریب شده است رضاشاه ، تصویر محلی که جنازه مومیایی شده است در حرم حضرت عبدالعظیم کشف شد

تصویر محلی که جنازه مومیایی شده است در حرم حضرت عبدالعظیم کشف شد/ جایی در نزدیکی مقبره تخریب شده است رضاشاه

عبارات مهم : تصویر

این تصویر محل جایی است که جسد مومیایی شده است در آنجا کشف شده است است و بخش غربی حرم حضرت عبدالعظیم را نشان می دهد که دیروز یک جنازه مومیایی شده است در حفاری های طرح توسعه حرم، در آن جا پیدا شده؛ درست در محل مقبره تخریب رضاشاه پهلوی. بعضی رسانه ها آینده نگری کرده اند که این جنازه مربوط به رضا شاه پهلوی ست.

جایی در نزدیکی مقبره تخریب شده است رضاشاه ، تصویر محلی که جنازه مومیایی شده است در حرم حضرت عبدالعظیم کشف شد

خبرانلاین

واژه های کلیدی: تصویر | نزدیکی | مومیایی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs